C: Vi har gjort det bästa av situationen

Äntligen ser Sverige ut att få en regering, fyra månader efter valet. Valresultatet blev inte vad vi hade hoppas på, eftersom alliansen blev mindre än de rödgröna. Vårt förstahandsalternativ var självfallet en borgerlig regering, men en sådan hade behövt leva på nåder av Sverigedemokraterna i varje viktig fråga.

Centerpartiet har genom överenskommelsen med L, S och MP drivit igenom en liberal reformpolitik som inte har förekommit under de senaste två mandatperioderna.

De 73 punkterna i överenskommelsen skapar ett mer liberalt Sverige med mer företagsamhet och entreprenörskap, miljösatsningar och grön skatteväxling, bättre integration, fler poliser och ett starkare försvar. För skåningarnas del finns det några särskilt viktiga punkter:

• Gör det möjligt att bo, arbeta och leva i hela Skåne. I överenskommelsen slås fast att den digitala infrastrukturen ska byggas ut i hela landet. Jordbruket – som är viktig för den skånska livsmedelsindustrin – stärks genom ett kraftfullt bondepaket för att förbättra likviditeten och konkurrenskraften. Vägunderhållet, med särskilt fokus på bärighet och tjälsäkring, förstärks.

• I Skåne står en stor grupp utanför arbetsmarknaden. För att fler ska komma i arbete, ska fler få chansen till ett jobb utan utbildningskrav. Det sker genom införandet av etableringsjobb med lägre lön för nyanlända och långtidsarbetslösa. Ett ingångsavdrag, det vill säga borttagna arbetsgivaravgifter de första två åren, införs för ungdomar utan gymnasieutbildning och för nyanlända. Vi gör samtidigt det lättare att starta och driva företag.

• Varje dag ställs tusentals skånska pendlare inför valet – ska jag våga chansa och att ta tåget? Överenskommelsen innebär ökad punktlighet för svensk järnväg genom ökade satsningar på underhåll och investeringar i nya spår som viktiga delar.

Centerpartiet kommer att vara ett aktivt och konstruktivt oppositionsparti i riksdagen. Vi är stolta över att vårt parti har haft modet och orken att göra det bästa av situationen. För Sverige. Och för Skåne.

Ulrika Axelsson (C)
Distriktsordförande, Skåne

Annette Linander (C)
Regionråd och gruppledare, Region Skåne

Karl Gemfeldt (C) 
Gruppledare, Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 21 januari -19