Landsbygden frånåkt av Skånetrafiken?

Du vet känslan om busschauffören missar att du står och väntar vid hållplatsen – och bara fortsätter utan att stanna? Att inte bli sedd. Att bli frånåkt.

Det är den känsla som hundratals skåningar ute på landsbygden kommer att känna varje dag om Skånetrafiken får igenom sina planer att skrota hållplatser och dra in på linjer.

Inget verkar ännu vara beslutat. Men det finns oroväckande tecken, som vi redan nu måste ta på allvar.

I lördags läste vi i Kristianstadsbladet att Skånetrafikens tjänstemän har tagit fram en lista med förslag på 67 besparingsåtgärder. Listan kallas för ett ”arbetsmaterial” och är därför inte offentlig. Utan att vara alltför konspiratorisk, kan man undra hur många av – och hur hårt –dessa 67 besparingsåtgärder som kommer att slå mot landsbygden?

Medan vi funderar på det, konstaterar vi att SVT Nyheter Skåne den 17 januarirapporterar hur Skånetrafiken de närmsta åren planerar att införa fler sträckor med ”superbussar”, som ska ersätta bland annat vissa linjer med SkåneExpressen.

På sin hemsida skriver Skånetrafiken ”Ska bussresan vara smidig och snabb kan inte hållplatserna ligga alltför tätt. Ibland finns parallella busslinjer som kan fånga upp resande från hållplatser som inte finns med på det regionala superbusstråket.

I andra fall finns idag ingen parallell busstrafik vilket kräver andra lösningar. Därför ser vi nu över samtliga hållplatser längs stråken och utvärderar deras betydelse tillsammans med berörd kommun.”

Låt oss vara tydliga. Vi har inget emot regionala superbussar, de kommer att göra det enklare och snabbare för många pendlare. Men vi vill att landsbygdens människor ska kunna ha ett fungerande alternativ till bilen och det skall vara ett enkelt system – inte minst måste den anropsstyrda trafiken först anpassas och finnas på plats – innan man bestämmer att hållplatser ska strykas.

Och vad händer om kommunerna vill ha kvar alla sina hållplatser – kommer Skånetrafiken i så fall att följa detta? Vem är Skånetrafiken till för? Då Region Skåne bildades sade man att uppdraget är att skapa ett rundare Skåne, inte som dagens diskussion. Där man riskerar att göra skillnaden mellan öst, väst, tätort och landsbygd än mer ojämlik.

Sammantaget får reportaget i SVT Lokala Nyheter och artikeln i Kristianstadsbladet om de 67 besparingsåtgärderna, våra varningsklockor att ringa.

Vi kan inte stillatigande acceptera om Skånetrafiken planerar att lägga ner landsbygdslinjer och vi kräver att politikerna i Region Skåne lever till sina utfästelser som man har kommit överens om.

I Regions Skånes egen verksamhetsplan och budget för 2019 står det på sidan 25:
”Skåne behöver även i övrigt en välutvecklad och effektiv trafik. Kollektivtrafiken ska vara ett alternativ i hela Skåne, utifrån ett ’hela resan’-perspektiv. I kommuner som saknar tågtrafik ska det vara möjligt att pendla med kollektivtrafik. Därför ska hållplatsförsörjningen för bussar på landsbygden säkras så att en god anslutningstrafik tryggas.”

Vi i Centerpartiet gick till val på en väl fungerande kollektivtrafik i hela Skåne, och något som vi har fått igenom i vår gemensamma alliansbudget.

För oss är det där mer än fina ord.
För oss handlar det om att får vardagen att fungera, oavsett var man bor i Skåne.
Ingen ska behöva bli frånåkt.

Karl Gemfeldt (C)
Kretsordförande, Kristianstad

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 31 januari -19