Januariavtalet skall färga Kristianstad

Det går inte att undgå det faktum att Centerpartiet på riksnivå har genomfört en överenskommelse med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i följd av ett komplicerat valresultat. Det finns mycket man kan tycka kring detta, men låt oss ta en titt på hur denna överenskommelse kan komma till att påverka vår vackra stad och ge en bra grund för det lokala allianstyret att arbeta utifrån.

  • Tomma affärslokaler i centrum kommer vara något förflutet när lägre investeringskrav för att starta eget leder till flera nya entreprenörer av alla åldrar som fyller lokalerna. Lägre anställningskostnader kommer dessutom leda till att fler har råd med hyran.

  • LAS reformen och avskaffad arbetsgivaravgift för de två första anställningsåren kommer göra det billigare för företagen att ta in och lära upp unga och nyanlända. Högre sysselsättningsgrad bland nyanlända ger integration och att fler unga kan komma ut i arbete tidigt ger nästa generation en bättre start i livet.

  • På bostadsmarknaden blir det också en stor förändring. Marknadshyror är minst sagt kontroversiellt och det kommer ta lång tid innan de fulla fördelarna kommer på plats, men när byggherrarna faktiskt kan tjäna på deras byggnader för första gången på länge så kommer vi se förtätning och byggnation på höjden både inne i staden och kommunens tätorter.

  • Byggnadskrav som anpassas efter prisklass kommer ge bland annat HKR studenter bostäder utöver gamla fängelset. Det kommer dessutom öppna upp för att bygga centrala men billiga lägenheter till de som inte har råd med topp-moderna byggnaders hyror.

Dessa är bara ett fåtal exempel på hur överenskommelsen kan komma att påverka livet i Kristianstad. En sak är dock säker, och det är att nästa generations Kristianstad är färgad Centergrön med nybyggnation, en levande stadskärna och goda förutsättningar för kommunens unga.

Noah Engelsson
Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 1 feb -19