Utveckla, inte avveckla landsbygdsskolorna

I samband med att styret för Kristianstad kommun bildades efter valet 2018 gjordes en överenskommelse där utvecklingen av kommunens skolor var ett viktigt fundament:

“Skolor i hela kommunen är viktiga för att även våra mindre tätorter ska vara ett attraktivt alternativ för barnfamiljer. Vi värnar om skolorna och kommer arbeta för att utveckla och säkra kvaliteten även på mindre skolor.”

I fredagens Kristianstadsbladet kunde man läsa att ordföranden i barn- och utbildningsnämnden, Daniél Tejera (L), presenterade fördelarna med en samlad skola i Österslöv. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta förslag även innebär en avveckling av skolan i Fjälkestad. I vår alliansöverenskommelse är det tydligt att skolorna ska utvecklas. Enligt vår uppfattning är en avveckling av skolan i Fjälkestad inte förenligt med detta.

Vi vill därför påminna Daniél Tejera om vår alliansöverenskommelse och föreslår att det fortsatt ska bedrivas verksamhet inom ramen för BUN:s ansvarsområde i Fjälkestads skola. Centerpartiet gick till val på att behålla och utveckla skolorna på landsbygden och det kommer vi självklart fortsätta att arbeta för!

Karl Gemfeldt
Gruppledare, Centerpartiet Kristianstad

Christina Nyström
Kretsordförande, Centerpartiet Kristianstad

Andreas Nilsson
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden, Kristianstads kommun

Noah Englesson
Ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden, Kristianstads kommun

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 20 maj -19