Det livslånga lärandet är grunden i det liberala samhället

Kvällskurser vid sidan av jobbet, strökurser med oklar koppling till varandra eller omskolning inför ett karriärbyte. Låter det bekant? Allt detta är vad man kallar det livslånga lärandet. Det handlar för det mesta om att utbilda sig även efter man är etablerad på arbetsmarknaden, men det är också grundläggande för att bygga ett liberalt samhälle.

Att få fria händer kring besluten i våra liv är inte alltid det enklaste, det tror jag vi alla kan känna igen oss i. Beslutsprocessen blir dock enklare för de som har med sig kunskapen, perspektiven och förmågorna som erbjuds på lärocentrum som Lunds universitet. När ansvar vilar i individens famn måste vi ha tillit till varandra att vi gör de mest förnuftiga beslut utifrån vår situation och kunskap. Det är här utbildningen blir en nyckel som öppnar många dörrar.

Alla ideologiska idealsamhällen, oavsett om de grundar sig i socialism, nationalism, anarkism eller liberalism, utgår från en övertygelse. För mig som liberal är jag övertygad om att var och varje människa jag möter på stan menar väl mot sig själv och människor de bryr sig om. Det som skiljer oss ideologer från varandra är våra olika vägar till målet. För all del, tänk som en socialist, en nationalist eller vad som helst annat. Det enda jag begär av dig är att du respekterar andras frihet att resonera annorlunda på samma sätt
som jag respekterar din.

Det livslånga lärandet är ett sätt, i min mening, att bygga denna respekt. Att utveckla vår kunskap i allmänhet skärper vår förståelse för de egna övertygelserna och uppfattningarna, och med den förståelsen i hand kan vi föra debatt. Utifrån debatt får vi förståelse för varandra och vad som gör oss lika och olika, och att acceptera det faktum att idéer kan vara olika men likvärdiga ger respekt för andras levnadssätt.

I Sverige börjar den ekonomiska liberalismen komma ikapp den röda skugga som präglat 1900-talet, och i regel brukar den sociala liberalismen följa. Det finns redan tecken på dess uppgång. Prideparadens framgång är ett tydligt exempel. Så till alla er som läser strökurser eller är på väg att ta er examen: Glöm aldrig att utbildning är levande. Glöm aldrig heller att samhället är minst lika levande, och du förväntas växa med det.

Noah Englesson, medlem Centerpartiets ungdomsförbund
Artikeln införd i tidningen Lundagård den 2 oktober -19