Upprusta riksväg 19 för ett rundare Skåne

Riksväg 19 som går mellan Ystad och Östanå utgör 90 kilometer angelägen och viktig väg. Både för de olika delregionerna som vägen går genom och som en vital transportled i det företagsamma östra Skåne. Riksväg 19 har i flera omgångar utretts. Planerna på att rusta upp vägen har dessvärre till stor del gått om intet, skriver ostskånska centerpolitiker.

Vi centerpartister ser ett tydligt behov av att prioritera upp denna viktiga riksväg – inte minst då vi ser bristande och helt uteblivna upprustningsåtgärder från Trafikverket på stora delar av sträckningen. Invånarnas möjligheter att ta sig till utbildning, jobb och uppdrag som företagare, borde vara en självklar rätt.

Östra Skåne behöver en snabb, säker och trygg riksväg 19. Invånarnas möjligheter att ta sig till utbildning, jobb och uppdrag som företagare, borde vara en självklar rätt. Riksväg 19 är ur flödessynpunkt en viktig väg för att bygga möjlighet för ett rundare Skåne. Ett Skåne som kan erbjuda livskraft och valmöjligheter för både invånare och företagare som väljer att bo i mindre tätorter eller på landsbygden.

Vi ser därför att det omgående behöver göras snabba åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten vid avfarter och korsningar; skapa säkra omkörningsfält samt bättre kollektivtrafiklösningar på fler ställen. Vi menar dessutom att det finns goda möjligheter ta bort de statiska hastighetssänkningar som nu införts längs med stora delar av riksvägen. Det går utmärkt att ha digitalt ändrade hastighetsgränser vid olika väglag eller trafikintensitet.

Det är dessutom minst lika bråttom att arbeta om de tidigare förstudierna till det nya regelverket med åtgärdsvalsstudier (ÅVS) på insatser längs med riksvägen. Detta för att höja vägstandarden på hela riksväg 19.

Vi centerpolitiker är överens om att de kommande åren behövs det än mer på satsningar för att hela Skåne ska leva och utvecklas!

Karl Gemfeldt (C)
Kristianstad
Esbjörn Svensson (C)
Östra Göinge
Niklas Larsson (C)
Osby
Elisabeth Håkansson (C)
Ystad
Leif Sandberg (C)
Tomelilla

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 2 dec -19.