Tredubblat bidrag till föreningar kan rädda verksamheten för unga

Föreningslivet är en viktig grundpelare för det svenska samhället. Särskilt värdefulla är föreningarna för barn och ungdomar. Tyvärr drabbas många föreningar ekonomiskt av coronasmittan och alla begränsningar som den medför. Därför vill vi nu tredubbla aktivitetsstödet till föreningarna i vår kommun, skriver Peter Johansson (M), Pierre Månsson (L), Karl Gemfelt (C) och Christina Borglund (KD).

De ideella insatserna inom föreningarna är ovärderliga för att skapa trygga sociala sammanhang och bygga goda vanor och värderingar hos barn och ungdomar. Många föreningar ser hur ordinarie inkomster från exempelvis loppmarknader, turneringar och sponsorer försvinner detta år. De ekonomiska konsekvenserna blir stora, och flera föreningar har hört av sig till kultur- och fritidsförvaltningen för att bland annat be om sänkning av hyrorna. Allianspartierna i kommunen har nu enats om att göra en rejäl och samlad satsning som kan underlätta för föreningslivet, oavsett om de hyr eller har egna anläggningar.

Vi vill värna föreningslivet och stötta föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet på det minst administrationstunga och mest rättvisa sätt vi har kunnat komma på. Därför väljer vi att utöka det kommunala aktivitetsstödet ordentligt.

Under det här året tänker vi oss att dela ut tre gånger så mycket till varje förening. Det innebär en total ökning av bidragen från tre till nio miljoner kronor.

Redan finns upparbetade kontaktvägar och rutiner för det kommunala aktivitetsstödet. Det är ett bidrag som ska stimulera verksamhet för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Två gånger om året delas aktivitetsstöd ut till omkring 120 föreningar. Storleken på bidraget varierar utifrån föreningens verksamhet och deltagarantal. En riktigt stor förening kan få aktivitetsstöd på flera hundra tusen kronor och en liten förening kan få någon tusenlapp.

Under det här året tänker vi oss att dela ut tre gånger så mycket till varje förening. Det innebär en total ökning av bidragen från tre till nio miljoner kronor, som går till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet under 2020. För att undvika skevheter på grund av coronaeffekter, ska utdelningen beräknas både på 2019 och 2020 års inrapportering.

På fredag är samtliga partiernas gruppledare i fullmäktige inbjudna för en överläggning angående coronasituationen i vår kommun.

Vi i de styrande allianspartierna Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, är eniga om att den här storsatsningen behövs i det trängda läge där föreningarna befinner sig. Med stor säkerhet kommer föreningslivet att spela en ännu viktigare roll efter att coronapandemin har ebbat ut.

På fredag är samtliga partiernas gruppledare i fullmäktige inbjudna för en överläggning angående coronasituationen i vår kommun. Tredubblingen av det kommunala aktivitetsstödet blir ett av Alliansens förslag vid mötet, som vi tror och hoppas att de övriga partierna ska bejaka. Tanken är att förslaget kan klubbas i kommunstyrelsen i maj och slutligen i fullmäktige i juni.

Peter Johansson (M)

Pierre Månsson (L)

Karl Gemfeldt (C)

Christina Borglund (KD)

Artikeln införd i Kristianstadsbladet den 23 april 2020