AB Kristianstadsbyggen har en nyckelroll till förbättrad integration

Särskilt viktigt att barn och ungdomar får bli delaktiga och att man även vänder sig till de som inte bor i området att både påverka och använda anläggningen, säger Östen Warnhag, ledamot av ABK:s styrelse. Integration är när människor från olika bakgrund och samhällsgrupper verkar tillsammans.

AB Kristianstadsbyggen (ABK) planerar tillsammans med bland andra KFUM Kristianstad Basket för ett helt nytt multisportområde intill friluftsbadet på Gamlegården. I förslaget ligger en tävlingsplan för basket, en konstgräsfotbollsplan, en multisportarena, lekytor för mindre barn, åskådarmöbler - och en pumptrack för cykel, skateboard, BMX, inlines och kickbikes. Nu ska boende få vara med och tycka till, och förhoppningen är att området kan stå klart under 2022.

– Vi vill skapa en inbjudande plats för lek och idrott för olika åldrar och intressen, säger Henrik Strand. Vi ser att om vi bidrar till en aktiv fritid för barn och ungdomar så ger det positiv effekt på trygghet och trivsel. Men vi planerar inte detta enbart för våra boende. Vi hoppas göra Gamlegårdsparken ännu mer attraktiv så att ännu fler barn och familjer från andra delar av staden och kommunen vill besöka den.

Målgruppen inte bara de 2 900 barnen på området

På Gamlegården, ABK:s och Kristianstads största bostadsområde, bor fler än 2 200 barn, och på närliggande delar av Näsby ytterligare cirka 700. I dagarna bjuder ABK in alla boende på Näsby/Gamlegården, även de som inte bor hos ABK, till en enkät om utformningen av det nya multisportområdet.

– Vi hoppas att många vill vara med och forma det nya multisportområdet, säger Henrik Strand.

Men även andra som är intresserade av att besöka området är välkomna att bidra med tankar och idéer. Enkäten, som man hittar på ABK:s webbplats, finns på svenska, engelska, somaliska och arabiska och riktar till huvudsakligen till barn och unga.

Ska söka extern delfinansiering

Förutom ABK:s finansiering kommer KFUM Kristianstad Basket att söka extern finansiering för delar av det nya multisportområdet, bland annat från RF-SISU. ABK kommer även söka andra samarbetspartners lokalt som vill vara med och stötta en positiv utveckling på Näsby och Gamlegården.

Texten hämtad från ABK:s pressmeddelande 2021-09-09