Kristianstad kan bättre!

Vi lever ett gott liv i Kristianstad med varierad natur, goda boendemiljöer och ett levande kultur- och föreningsliv. Det ringer dock i ”varningsklockorna” med en kraftig nedgång i invånarnas vilja att rekommendera vänner, bekanta och företagare att flytta till Kristianstad.

Jag vill därför ta upp två områden som jag tror bidrar till förändringen och möjligheter till förbättringar.

1. Den upplevda otryggheten som måste mötas med ökad polisiär närvaro, vakter, kameraövervakning på offentliga platser och nattvandringar. Eftersom halva befolkningen lever utanför stan kan ”vandringarna” där ske med bil enligt den framgångsrika ”Trelleborgsmodellen” och ökad belysning.

Ur ett långsiktigt perspektiv behövs ökade resurser till skolan och fortsatt stöd till föreningslivet för att fånga upp våra ungdomar i meningsfull sysselsättning. Det är också en god investering i integrationsarbetet. Våra elitklubbar fungerar i detta sammanhang som goda förebilder. Kristianstad är vad jag vet den enda kommun med ett allsvenskt ishockeylag med endast en hall vilket måste åtgärdas på ett ekonomiskt försvarbart sätt och ge utrymme för utökade ungdomsaktiviteter på is.

2) I Svenskt Näringslivs ranking ligger Kristianstad på plats 170 av 290 kommuner vilket självklart öppnar för kreativa lösningar till förbättringar och förändrade attityder till företagandet. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag vilket borde gynna Kristianstads möjligheter med vår struktur med stad, 6 basorter och en levande landsbygd.

I det sammanhanget bör vi politiker och alla duktiga medarbetare i kommunen ständigt påminna oss om att det är våra företag som är grunden för vår välfärd via de skatteintäkter som bolagen och dess anställda genererar till kommunen. Med det i minnet blir det naturligt för oss att dagligen tänka på hur vi kan serva och underlätta för våra företagare och medborgare för att förverkliga sina drömmar, visioner och mål utifrån gällande lagar och regler.

Kent Angergård, gruppledare Centerpartiet i Kristianstad
Artikeln varit införd i Kristianstadsbladet den 20 december -22.