Bara Centern ur gamla alliansen som bryr sig?

Vårdcentralen i Degeberga, Kristianstad, kommer att omvandlas till en filial till Tollarps vårdcentral. Det informerades primärvårdsnämnden om förra veckan, något som kritiserades hårt av Centerpartiet.

Vårdcentralen har länge varit hotad, men räddades kvar under Centerpartiets ledning förra mandatperioden. Nu läggs den ner av Treklövern (L, M, KD) med stöd av Sverigedemokraterna. Frågan blir alltså väldigt enkel, är det endast Centerpartiet av de forna allianspartierna som bryr sig om mindre vårdcentraler?

Det är den akuta bristen på personal som gjort att primärvårdsförvaltningen tagit beslutet om att omvandla vårdcentralen till en filial. Det innebär att Degeberga, som är en basort i Kristianstad kommun, nu kommer att stå helt utan egen vårdcentral. Centerpartiet tycker att det är helt fel väg att gå. Dessutom väljer förvaltningen att omvandla Degeberga till en filial till Tollarps vårdcentral, dit det inte går några bussar. Det naturliga borde ha varit att förvandla Degeberga till en filial till Brösarps vårdcentral, dit går det bussar och är lätt för invånarna att ta sig.

Att riva upp beslut kring nya enheter, omvandla och att stänga befintliga enheter har dessvärre blivit ett mönster under det nya styrets inledande månader. Centerpartiet anser att det är ohållbart att lösa personalbristen på det sättet. Den skånska primärvården behöver istället ta ett helhetsgrepp kring personalfrågan. Möjligheten att göra lönekarriär behöver ses över, attraktiviteten behöver stärkas genom att ge fler medarbetare möjlighet till kompetensutveckling på arbetstid och arbetsmiljön behöver ses över.

Centerpartiet är övertygade om att det är små primärvårdsenheter runt om i Skåne som är framtiden för sjukvården. Sjukvården behöver finnas där invånarna befinner sig. I framtiden kommer mer av vården bedrivas på vårdcentralerna, men även i hemmet i samverkan med kommunens vårdpersonal. För att det ska vara möjligt är mindre enheter nära invånarna en förutsättning. Dessa hade dessutom kunnat utgöra navet för många av de närsjukvårdsteam som nu etableras i Skåne.

Ivern att centralisera den skånska sjukvården riskerar att motverka den viktiga omställningen till nära vård som sjukvården behöver. Därför är det ytterst beklagligt att Degeberga nu kommer stå utan egen vårdcentral.

Charlotte Bossen (C), gruppledare i regionfullmäktige

Qalinle Dayib (C), kommun- och regionpolitiker

Ingrid Karlsson (C), kommunpolitiker

Kent Angergård (C), kommunpolitiker

Andreas Nilsson (C), kommunpolitiker

Lena Holst (C), kommunpolitiker

Debattartikeln införd i Kristianstadsbladet den 27 maj -23.