VÅRA KANDIDATER

Här hittar du våra kandidater för årets val till kommunfullmäktige.


1. Mattias Horrdin, 43 år, Politisk sekreterare, Lund

Jag vill att Lund ska vara en ännu bättre plats för våra barn än den varit för oss som är vuxna idag. I Lund ska vi erbjuda en god utbildning, miljöarbete i världsklass och friheten att kunna vara den du vill utan att mötas av fördomar eller hinder.

2. Camilla Ländin, 49 år, HR-strateg, Lund

Jag vill arbeta för en levande stadskärna och göra det enklare för företag att utvecklas i Lunds kommun och ser gärna ett ökat samarbete med universitet eftersom studenterna är en viktig tillgång som bidrar till Lunds unika atmosfär. Frågor som rör mat, klimat och föreningsliv är också viktiga för mig.

3. Inga-Kerstin Eriksson, 74 år, Kommunalråd, Södra Sandby

Hela kommunen ska utvecklas. Det behövs trygghetsboenden med ökad service och fler bostäder i de östra kommundelarna samt ökat samarbete med näringslivet och fortsatt fokus på måltider för äldre. Jag vill snarast införa gratis buss- och spårvagnsresor för personer över 70 år.

4. Johan Nilsson, 31 år, Försäkringsutredare, Lund

Jag bor nere vid Källbybadet i Lund och är på fritiden intresserad av historia och trädgård. Politiskt är jag socialliberal och det som drog mig till Centern var miljö- och landsbygdsfrågorna tillsammans med partiets liberala grundsyn.

5. Fredrik Andrén Sandberg, 38 år, Energiingenjör, Flyingeby

Lunds kommun ska vara en trygg och trivsam plats för alla, ett modigt Lund som går före i klimatfrågan och skapar framtidens jobb med världsledande utbildningsmöjligheter. Landsbygden ska vara lika central del som staden med livskvalitet och företagande.

6. Sigge Meurling, 22 år, Student, Lund

En liberal student som vill göra det lättare för människor att flytta hit, ha roligt och stanna. För det behöver vi göra det lättare att bygga, ha frihetligare tillstånd och en tryggare och roligare stadsmiljö.

7. Per Johnsson, 31 år, Projektledare, Lund


8. Ida Wallinder, 21 år, Kemistuderande, Lund


9. Anders Hallin, 64 år, fd Tulltjänsteman, Lund

Jag är en värdefast centerpartist som lovar att arbeta hårt för att kommunens beslutade miljömål skall uppnås och att vi bevarar den värdefulla åkermarken för framtidens livsmedelsproduktion. Sen behöver skånsk sjukvård en organisation som bättre än idag kan hantera belastningen på sjukvården.

10. Pia Askman, 71 år, fd Kostchef, Veberöd

Jag är en grön liberal från Veberöd som anser att kommunens resurser ska utnyttjas effektivt utan att det går utöver kvalitén i skola och vård och omsorg. Vi behöver fler politiska beslut för ökade klimat- och miljösatsningar, vår tids ödesfråga.

11. Ebba Billing, 20 år, Student, Lund


12. Christina Zoric Persson, 54 år, Landskapsarkitekt, Lund

En västerbo i Lund med ett grönt socialliberalt hjärta. En viktig frihetsfråga är att stöd och service fungerar väl för funktionsnedsatta Lundabor. Skolan ska leverera kvalitet till alla skolbarn och det ska finnas goda möjligheter för företagare att verka i Lundabygden. Under nästa mandatperiod vill jag skynda på övergången till fossilfria transporter och en cirkulär ekonomi.

13. David Liljedal, 29 år, Politisk sekreterare, Lund


14. Christian Ohlsson, 50 år, Gymnasielärare, Lund

Mitt politiska engagemang rotar sig i min tro på individen som ges möjlighet att fatta rätt beslut. Jag vill satsa på cykelvägar i kommunen. Jag tycker att utbildning är det viktigaste vi har och grunden för ett fungerande jämlikt och tolerant samhälle.

15. Håkan Ekelund, 68 år, Pensionär, Södra Sandby

Jag är pensionerad byggnadsingenjör från Södra Sandby som under många år var verksam i Lunds kommuns bostadsbolag LKF, senast som VD. Jag brinner för miljöfrågor som klimat och energi. Jag har ett särskilt intresse för att bygga långsiktigt hållbara bostäder utan att använda den goda åkermarken. En satsning på orterna i de östra kommundelarna bidrar både till miljön och möjligheterna att bygga bostäder på sämre åkermark.

16. Ville Trygg, 29 år, Politisk sekreterare, Lund


17. Anders Ebbesson, 70 år, Senior, Lund

Senior med lång politisk erfarenhet. Mina intresseområden är klimat/miljö, barn/unga och stads-/samhällsbyggnad. Anser att samverkan mellan partier och block nu krävs för i första hand klimatomställningen som går för långsamt. Vi måste komma till beslut och genomförande. Andra områden som kräver samarbete och stora insatser i är energi, integration och skolpolitik.

18. Joakim Andersson, 48 år, Civilingenjör, Veberöd

Centerpartist boende i Veberöd. Laserfokus på att hela kommunen ska vara välmående, med närhet till och kvalitet på service. Engagerad i skolan och har engagerat mig i att det ska bli fler vuxna i skolan, för att alla elever ska må bra och för att lärarna ska fokusera på sin viktiga pedagogiska uppgift.

19. Ida Haggren, 22 år, Studerande, Lund

Jag är lika mycket lundastudent som jag är liberal och mina hjärtefrågor är klimatet och små som stora frihetsfrågor. Jag anser att Lund inte ska säga nej till någon grön energiproduktion, att fler bygglov behöver beviljas och att skatten ska sänkas.

20. John Lager, 45 år, Studerande, Lund

Jag är en grön liberal gay person. Lund ska vara en tillgänglig kommun som värnar hälsan genom livet. Jag vill att varje människa ska bli accepterad, oavsett vem hen älskar eller hur hen vill leva. Frihet under ansvar efter förmåga!

21. Sven Ingmar Andersson, 84 år, Professor, Lund

Med i Centern sedan bondeförbundstiden, äger gård med skog. Forskar och undervisar i psykologi, skriver läroböcker. Intresse: kultur- och fritidsfrågor. Ser gärna välavvägd blandning av yngre och äldre i politiken, förtätning och -höjning av bebyggelse samt en järnvägstunnel genom Lund.

22. Anna Schöld Åhlin, 47 år, Tech-rekryterare, Vomb


23. Bernt Bertilsson, 74 år, Pensionerad agronom, Södra Sandby


24. Tomas Nilsson, 53 år, Civilingenjör, Stångby


25. Karin Mattson, 26 år, Läkarstudent, Lund


26. Tommy Nilsson, 29 år, Butiksbiträde, Södra Sandby

Jag är en liberal centerpartist bosatt i Genarp som tycker att frågor gällande skola, vård och omsorg samt sociala frågor är viktigt. Vi behöver fortsätta att ge skolorna och vård och omsorg i kommunen mer resurser i deras arbete.

27. Zoltán Wagner, 70 år, Radiofysiker, Lund

Människors lika värden är grundläggande. Ensamhet och utanförskap drabbar alla åldrar och orsakar både själsliga och kroppsliga sjukdomar och leder även till att människor ändar sitt liv. Det leder även till kriminalitet. Det måste motarbetas.

28. Yassin Ekdahl, 50 år, Psykolog, Lund


29. Johanna Sturesson, 35 år, Strategisk koordinator, Lund


30. Martin Stockfors, 54 år, Geovetare, Lund

Grön liberal från Lund med kärnfrågor som rör miljö och klimat. Vi behöver planera och bygga för en hållbar framtid som innebär att vi undviker att bebygga åkermark och förtätar på ett hållbart sätt som säkrar en trivsam och miljöanpassad livsmiljö.

31. Ida Ekholm, 18 år, Juridikstudent, Lund


32. Gustav Kres, 21 år, Student Teknisk fysik, Lund


33. Karin Nilsson, 74 år, Senior, Veberöd