Vår politik

För Lunds bästa

 

Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser Centerpartiet positivt på Lunds framtid.

För oss är det självklart att hela kommunen ska leva. Genom att satsa på förtätning i staden och bra infrastruktur och samhällsservice i tätorterna så kan kommunen utvecklas och välkomna fler lundensare utan att bygga på den högklassiga åkermarken.

Läs vårt lokala valprogram här: Valprogram 2022

Våra kandidater i kommunvalet: Våra kandidater

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.