Rädda valfriheten

I Malmö går 11 400 av förskole- och skolbarnen på 71 fristående förskolor, 27 grundskolor och 24 gymnasieskolor.

Fyra av tio av Malmös gymnasieelever går i en fristående skola och fler än 18 procent av alla unga i staden går på friskola.

Redan nu står Malmö inför utmaningar eftersom befolkningen växer och fler skolor behövs. Centerpartiet tycker att valfriheten är viktig för att lösa utmaningarna, möjliggöra klassresor i samhället och skapa en ekonomisk trygghetsbuffert som leder till skola av god kvalitet. Tycker du likadant?

Då ska du klicka här och skriva under vårt upprop för att rädda valfriheten.