Styret i Malmö klarar inte sina egna mål

På onsdagens kommunstyrelsemöte avhandlades Malmö stads årsredovisning för år 2018. Årsredovisningen visar att inget av kommunfullmäktiges mål för år 2018 har uppfyllts fullt, med undantag för det finansiella målet.

Centerpartiet var under mötet kritiska till den dåliga måluppfyllelsen.
– Under år 2018 har några positiva förändringar skett, det är glädjande. Men Malmö har stora problem med arbetslöshet, hemlöshet, låga skolresultat och otrygghet, säger Charlotte Bossen, som är ledamot i kommunstyrelsen och gruppledare för Centerpartiet i kommunfullmäktige.
– Långt ifrån tillräckligt görs för att minska delningen av Malmö. Den låga måluppfyllelsen visar att ansvariga politiker inte tar stadens problem på tillräckligt stort allvar

– Det är bra att kunskapsresultaten i grundskolan blivit något bättre. Men resultaten är fortfarande oacceptabelt låga, säger Anton Sauer, som är vice ordförande i gymnasie och vuxenutbildningsnämnden samt ersättare i kommunstyrelsen.
– I Malmö finns skolor där mindre än hälften av eleverna blir behöriga till gymnasiet. Det kan vi aldrig acceptera. Våra barn och ungdomar förtjänar bättre.

– Antalet personer som behöver hjälp med sin försörjning har minskat marginellt. Men kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökat och arbetslösheten är fortfarande hög, säger Charlotte Bossen.
– I rapporten kan vi också läsa att antalet hemlösa blivit fler. Det är framförallt barnfamiljer i tillfälliga boenden som har ökat. Det är totalt oacceptabelt. Stadens arbete för att minska hemlösheten har länge släpat efter. Inget barn ska leva i hemlöshet. Mycket mer behöver göras.

Under kommunstyrelsemötet lämnade Centerpartiet in ett särskilt yttrande där partiet kritiserade stadens styre för den bristande måluppfyllelsen under 2018.