Stoppa vapen och droger i Malmö

Skjutningarna och sprängningarna blir vanligare och vanligare. 1500 skottlossningar bara i Malmö, Göteborg och Stockholm sedan 2011.

De flesta skjutningar sker mellan personer som främst livnär sig på drogförsäljning och deras vapen köps för knarkpengar. Vi stoppa smugglingen av vapen och narkotika vid våra gränser! Det är dags att vända trenden, vänd på valsedeln och kryssa Magnus Thulin, nummer 30 Centerpartiet.

Drogerna kommer t.ex. från Albanien och delar av Nordafrika, som enligt Europol är några av de största leverantörerna av cannabis i och till Europa. Knarket förs sedan via Nederländerna, Belgien eller Tjeckien vidare mot Sverige i tungt lastade lastbilar. Det är alldeles för lätt att transportera droger och vapen över Europa i dag och det måste stoppas. Som representant för Centerpartiet i Europaparlamentet vill jag driva igenom ett bättre samarbete EU-länderna emellan, samt ett mer effektivt arbete vid våra gränser.

Myndigheter och länder inom EU måste göra gemensam sak av att göra det svårare för kriminella att röra sig så fritt och samtidigt expandera EU:s gemensamma databaser för brottslingar. Vid våra gränser ska kontrollen stärkas genom fler mobila scanners, kameror som läser av registreringsskyltar och matchar mot de kriminella registren som redan idag finns tillgängliga men som dessvärre används sparsamt. Sist men inte minst behöver EU:s yttre gräns bli mycket starkare. Vi behöver se till alla alla medlemsländer tar ansvar vid den yttre gränsen och ser till att det inte kommer in vapen och narkotika till Europa.

Den fria rörligheten inom EU är till för vanliga människor, inte brottslingar!

Klicka här för att läsa mer om Centerpartiet Malmös kandidat till EU-parlamentet.