Dags att ta på sig ledartröjan, Sedat Arif (S)

Nya regler för bostadslösa är välkommet. De åtgärder som redan används i dag är verkningslösa och bidrar till att öka hemlösheten.

Men nya regler ska tas av politikerna i Arbetsmarknads- och socialnämnden, inte av enhetschefer på socialförvaltningen. Det är dags för Sedat Arif att ta på sig ledartröjan och få koll över de stora beslut som fattas på förvaltningsnivå. Och det är dags att se till att politiken får information om och får yttra sig över stora övergripande beslut.

Detta skriver Centerpartiet i Malmös gruppledare Charlotte Bossen i Kvällsposten.

  • Politikerna i Malmös arbetsmarknads- och socialnämnd har inte fått information om att strukturellt hemlösa inte ska erbjudas hjälp med bostad. Ordföranden Sedat Arif (S) har flera gånger visat på en okunskap kring vilka beslut som tas.
  • Med anledning av ovan kommer Centerpartiet på nästa arbetsmarknads- och socialnämnd att yrka på att beslutet ska tas på politisk nivå, inte via tjänstemannanivå. Vi hoppas på ett bifall från Socialdemokraterna och Sedat Arif.

Läs hela artikeln i Kvällsposten.