Malmö stad blir sämre för företagen

Svenskt näringsliv publicerar varje år en ranking över företagsklimatet i Sveriges samtliga kommuner. Årets ranking publicerades igår och den visar att Malmö tappar ytterligare 13 placeringar i rankingen ner till plats 172.

Om detta ställde Centerpartiet i Malmös gruppledare Charlotte Bossen en enkel fråga till Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh under dagens kommunfullmäktige!

De yttre förutsättningarna för ett spirande företagsklimat i kommunen finns men de inre förutsättningarna, de som vi själva kan påverka, är undermåliga. Mer regler, fler avgifter och sämre förutsättningar för nya företag att etablera sig i kommunen har blivit ett signum för socialdemokraterna och liberalerna i styret.

Att Malmö inte lyckas bättre är inget annat än ett misslyckande ifrån kommunens sida. Centerpartiet har sedan vårt återtåg i kommunfullmäktige vid ett flertal tillfällen poängterat just detta. Ett gott företagsklimat är en grundbult till att kunna skapa fler arbetstillfällen i staden. Ska vi kunna komma till bukt med utanförskap och hög arbetslöshet krävs det fler företag som blomstrar i staden, inte färre.