Malmö universitet toppar ranking

Universitetsholmen Malmö universitet Foto: News Öresund/Jenny Andersson

Foto: News Öresund/Jenny Andersson

Tidigare idag publicerades Fokus ranking av svenska lärosäten, med Malmö Universitet som etta. En otroligt rolig nyhet för lärosätet som fick universitetsstatus 2018 och gick ifrån Malmö Högskola till Malmö Universitet.

Ett viktigt steg menar Centerpartiet för att konkurrera med Lund som en av de viktiga universitetsstäderna.

Fokus ranking är baserad på den kostnad de har per ”poäng”, alltså resurser som går åt per upparbetade citerings- och produktionspoäng från forskare som är knutna till lärosätet. Malmö Universitet låg på första plats följt av det närliggande Lunds Universitet på sjunde.

- Det är otroligt roligt att Malmö Universitet erkänns för sina framgångar i forskning och sitt hårda arbete. Framgångar som dessa sätter universitetet liksom Malmö på kartan. Malmö Universitet växer och lockar fler människor till vår stad, nu måste vi se till att staden klarar att följa med i samma takt gällande bostäder och arbetsmarknad, säger andra vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Anton Sauer (C).

Niels Paarup-Petersen (C) skriver ”det är viktigt för Malmö att ha ett universitet i framkant. Citeringar är självklart inte allt men det ger en fingervisning om att Malmö Universitet leder kunskapsutvecklingen på många områden. Det är positivt för både universitetet, de studerande och för staden”.