Malmö ska bli en friare och grönare stad

Malmö är en fantastisk stad. Många har det bra, men inte alla. Hög arbetslöshet, otrygghet och bristande resurshushållning har gjort Malmö till en delad stad. Centerpartiet vill att Malmö bli möjligheternas stad.

Malmö är en fantastisk stad. Många har det bra, men inte alla. Hög arbetslöshet, otrygghet och bristande resurshushållning har gjort Malmö till en delad stad. Centerpartiet vill att Malmö bli möjligheternas stad. Idag presenterar vi för första gången en egen skuggbudget för Malmö stad. Trygghet, hållbarhet och frihet står i fokus. Nu presenterar Centerpartiet i Malmö vår skuggbudget för 2020.

FÖR ETT GRÖNARE OCH FRIARE MALMÖ:

  • En tryggare stad: Ökade satsningar på fysisk trygghet, som belysning och att stadens verksamheter ska börja arbeta mer förebyggande.
  • Mer pengar till våra kvinnojourer: Belastningen på våra kvinnojourer är hög samtidigt som många är underfinansierade. Därför satsar vi tre miljoner i utökade resurser på våra kvinnojourer.
  • Minskad arbetslöshet: Vi satsar på ökad uppföljning av de som går på ekonomiskt bistånd, kompetensutveckling och att låta arbetsmarknadsavdelningen använda sig av fria aktörer i matchnings- och rustningsarbetet.
  • 100 miljoner till skolan: Att satsa på våra ungdomar är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra. Därför satsar Centerparitet 100 miljoner extra på stadens skolor för att fler elever ska nå behörighet till gymnasiet.
  • 50 miljoner för Malmös äldre: Idag är kvalitén i Malmös vård och omsorg är låg. Vi vill vi utreda införandet av valfrihet i vård och omsorgsverksamheterna och LSS. Vi vill också satsa 50 miljoner extra på Malmös vård och omsorg.
  • Paket för ett grönare Malmö: Fokus på hållbara energikällor, grönområden, stadsodlingar och parker i kombination med trivsamma stadsmiljöer.
  • Sveriges bästa företagsklimat: Malmö ska vara landets bästa stad att starta och driva företag i. Därför vill vi se förenklade tillståndsprocesser, ge stadens anställda möjlighet till tjänstledighet för att starta företag och tydliga mål för ett bättre företagsklimat.
  • En cykelstad i världsklass: Det ska vara lätt och säkert att ta sig fram på cykel i hela staden, så är det inte idag. Därför satsar vi 60 miljoner på stadens cykelinfrastruktur.
  • En byggprocess för en växande stad: Vi vill se mindre regelkrångel, en träbyggnadsstrategi, byggherredriven planprocess och marknadsanpassad parkeringspolicy för en modern storstad.