Centerpartiets kamp för jämställdhet gör skillnad!

Nu går Malmös styre äntligen ut och säger att de äntligen ska driva igenom frågan om jämställd utbetalning av försörjningsstöd.

Detta är en fråga som Centerpartiet varit starkt pådrivande i. Där vår gruppledare Charlotte Bossen bland annat skrivit en motion om och vid flertalet tillfällen lyft i Kommunfullmäktiges talarstol vilket uppmärksammas idag av Sydsvenskan:

"Dagens struktur är förlegad. Man riskerar att hamna i en beroendeposition mot en partner. Är det så att man är utsatt för våld eller hedersförtryck eller psykisk misshandel så kan bidraget bli ett maktmedel", sa Centerpartiets gruppledare Charlotte Bossen, när frågan debatterades under kommunfullmäktige i februari.

Det är tydligt att Centerpartiet i Malmö gör skillnad för jämställdheten i staden! Klicka här för att läsa mer i Sydsvenskan.

Klicka här för att läsa Charlotte Bossens motion i fullmäktige om jämställt försörjningsstöd.