Malmös hantering av socialbidrag sågas

Under 2019 ökade kostnaderna för socialbidrag i Malmö. Det har grävt stora hål i kommunens ekonomi samtidigt som många malmöbor är fast i ett långvarigt utanförskap. Så kan vi inte ha det.

Centerpartiet har länge varit kritiska till stadens hantering försörjningsstöd. Vi har fler gånger tillsammans med Moderaterna lagt förslag på ökad kontroll, krav på aktivitet, mer vägledning och nolltolerans mot bidragsbrott. Förslag som gång efter annan röstats ned Socialdemokraterna och Liberalerna som styr staden.

I helgen har bland annat Sydsvenskan skrivit om den granskning som Stadsrevisionen nu gjort av försörjningsstödet. Granskningen riktar hård kritik mot Malmö stad. Bland annat slår den fast att staden saknar ett strukturerat arbete för att förebygga och förhindra bidragsbrott. Den slår också fast att bidragsbrott inte alltid polisanmäls och det har inte gjorts en tillräckligt stor analys av varför kostnaderna ökar, för att bara nämna några exempel.

Centerpartiet är glada att även revisionen uppmärksammat de brister vi under lång tid påpekat. Under 2020 kommer vi fortsätta att lägga fram de förslag som tidigare blivit nedröstade. Bland annat:

  • Skärpta aktivitetskrav motsvarande arbetsförmåga på den som uppbär försörjningsstöd av arbetsmarknadsskäl
  • Skärpta kontroller vid utbetalningar av ekonomiskt bistånd för att motverka fusk och felaktigheter
  • Att kommunens egna särskilda riktlinjer för ekonomiskt bistånd kan uppdateras så att kommunen ej erbjuder stöd utöver vad som motiveras av socialtjänstlagen.