Fler gågator för ett levande Malmö

Idag öppnar våra sommargågator i Malmö. Ett omtyckt koncept som lockar många till caféer och restauranger.

Just nu hindras många Malmöbor från att göra sådana besök. Men vi fortsätter att arbeta för att Malmö enkelt ska leva upp när rådande kris är över. Som en attraktiv växande stad.

Centerpartiet vill vi utveckla konceptet med sommargågator så att fler gator och torg kan användas till uteserveringar och mötesplatser när restaurangerna och butikerna så önskar. Vi vill också att de sommargågatorna som blir extra omtyckta, till exempel Friisgatan, ska byggas om till gågata permanent.