Hållbar stadsutveckling


Centerpartiets Malmö är en attraktiv stad som erbjuder både grönska och stadspuls. Att staden upplevs som trevlig och välkomnande är avgörande för att medborgarna ska trivas, för att företag ska välja att etablera sig här, för att arbetskraft ska vilja flytta hit och för att besökare och turister ska känna sig välkomna.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Stadens invånare ska kunna bo, arbeta och leva på ett miljövänligt sätt utan att göra avkall på sin livskvalitet. Med konceptet 15-minutersstaden, där bostäder, arbetsplatser, butiker, parker och kultur- och fritidsverksamhet finns inom gång- och cykelavstånd kan fler få ihop livspusslet på ett hållbart sätt. Genom att bygga på höjden sparar vi på grönytor, samtidigt som fler kan få bo och arbeta i Malmö.

Centerpartiet vill se en stad med gröna transporter där bilen används mindre, och där fler malmöbor kan gå, cykla eller ta tåget på ett smidigt sätt. Med ny teknik som elcyklar, elscootrar, bilpooler, och hemleveranser blir det enklare att leva hållbart. Vi vill se en stad där gatorna inte bara kantas av parkerade bilar, utan av fler träd, trygga cykelbanor och trevliga uteserveringar. Bilen ska vara en möjlighet, men inte en nödvändighet - alla trafikslag ska få plats men inte överallt.

De malmöbor som vill utveckla staden ska mötas av en kommun som erbjuder hjälp och service, inte motstånd, byråkrati och regelkrångel. Fler företag och fastighetsutvecklare ska involveras tidigt i stadsutvecklingen och få förtroendet att skapa den stad som Malmöborna vill ha. Ingen känner staden så bra som malmöborna, tillsammans kan vi utveckla en grön, urban och levande stad för framtida generationer.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.