Ett grönt och hållbart Malmö för framtiden

Under påskhelgen gjorde Sydsvenskan ett större reportage om Malmös grönytor. Vår stad står inför utmaningar när Malmös befolkning växer på en relativt liten yta.

Innovation och handlingskraft kommer krävas för att säkra biologisk mångfald i våra grönområden liksom trivsamma gröna miljöer för stadens invånare.

Martin Molin (C), andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden, fick väga in med Centerpartiets visioner för ett grönt och hållbart Malmö för framtiden - både i befintliga miljöer i staden, för vår åkermark och i nybyggda områden.

Några av de förslag som lyftes ifrån Centerpartiet:

  • Spara på åkermarken. Europas bästa åkermark finns i Skåne, den ska bevaras och istället bygga högre och tätare i centrala lägen. Det är viktigt att säkra lokalt producerad mat för en växande stad och region.
  • Intensifiera trädplanteringen längs gator och på strategiska platser för att skapa attraktiva gröna miljöer runt om i staden.
  • Arbeta mer med öppen dagvattenhantering, så att regnvatten kan rinna ner i marken istället för brunnar och minska risken för översvämning.
  • Nyttja våra tak bättre. Tak med plantering kan både ta hand om regnvatten och svalka byggnader under varma dagar.

Klicka här för att läsa hela artikeln i Sydsvenskan.