Utveckla Malmö till en äldrevänlig stad

Coronapandemin har på många sätt satt äldres förhållanden i fokus, och fler ser de problem och brister som många äldre möter.

Centerpartiets förslag att Malmö ska gå med i WHOs nätvärk för "äldrevänliga städer" bifölls av kommunfullmäktige 2019. I kölvattnet av Coronapandemin kan inte äldrefrågorna ignoreras. Mycket behöver utvecklas och förbättras för att Malmö ska bli en äldrevänlig stad.

"När alla extraordinära åtgärder ska betalas och det kommer att krävas tuffa prioriteringar, får äldrefrågorna inte på nytt försummas! Det krävs ett helhetsgrepp nationellt, men också i kommunerna som är närmast de äldre och deras vardagsliv" skriver ledamöter i Hälsa-, Vård- och Omsorgsnämnden Kay Wictorin och Ewa Langerbeck i Skånska Dagbladet.

Klicka här för att läsa vår motion om frågan.