Sopa inte ökade kostnader under mattan

"Ökade kostnader för ekonomiskt bistånd ifrågasätts inte av Socialdemokraterna och Liberalerna, utan sopas under mattan."

Det skriver vår gruppledare Charlotte Bossen och ledamot i Arbetsmarknads- och Socialnämnden Joacim Ahlqvist i Kvällsposten.

Malmös Stad meddelade under tisdagen att under 2019 gick 19 procent av Malmöbor på bidrag eller ersättning. Det kan vi inte acceptera. Fler människor måste komma in på arbetsmarknaden och bidragsbehovet i kommunen måste minska.

- Centerpartiet har föreslagit ökade satsningar för att hjälpa personer som får ekonomiskt bistånd vidare till ett arbete. Med ökad uppföljning och strukturerat arbete mot fusk för att minska utgifterna, kombinerat med tydliga arbetsmarknadsåtgärder. Alla Malmöbor förtjänar ett jobb att gå till, säger gruppledare Charlotte Bossen.

Klicka här för att läsa artikeln i Kvällsposten.