"Det är våra företag som bygger Malmö starkt"

Centerpartiet välkomnar de rekordstora satsningar som görs på nationell nivå för att hjälpa Sverige genom krisen.

Samtidigt ser vi ett stort behov av att satsningarna efterföljs av riktade kraftiga åtgärder i Malmö.

- Ska vi kunna återstarta stadens ekonomi måste alla som kan jobba ha ett jobb att gå till. Samtidigt behöver vi underlätta för stadens företag. Det är våra företag som bygger Malmö starkt, utan dem inga jobb, ingen skattekraft och ingen tillväxt." skriver vår gruppledare Charlotte S Bossen och vår riksdagsledamot Niels Paarup-Petersen i Aftonbladet.

Centerpartiet vill se:

  • Effektiviserade ansökningsprocesser för företag som behöver olika typer av tillstånd, den som vill starta företag ska kunna göra det snabbt och enkelt.
  • Helt borttagna tillsynsavgifter för företag i Malmö.
  • Borttagna avgifter för markupplåtelse, även under 2021.
  • Stärkt uppföljningen för de som går på ekonomiskt bistånd, för att garantera att allt görs för att på bästa sätt hjälpa biståndstagande vidare till egen försörjning.
  • Aktivitetskrav för alla som tar emot försörjningsstöd och öka stadens samarbeten med ideella föreningar.

Klicka här för att läsa debattartikeln i Aftonbladet.