Budget 2021: Ett grönt Malmö som håller ihop

Vi blickar tillbaka på ett historiskt år. Rådande pandemi har satt djupa avtryck. Nu krävs omfattande reformer för att säkerställa att stadens finanser, arbetsmarknad och omsorg ska stå starka även i framtiden.

För att vända utanförskap till hopp måste Malmö bli möjligheternas stad. Då krävs kraftfulla politiska reformer som gör att näringslivet kan växa hållbart. Reformer som gör att fler barn ser sina föräldrar gå till ett jobb. Reformer som säkrar att Malmö har frisk luft, grönska och möjligheter. Så bygger vi en stad för alla.