En stad som växer med naturen

Globalt beräknas det att närmare en miljon arter hotas att utrotas. Det är inte bara en förlust nu utan också för framtiden. Idag är det Världsnaturdagen 2022 med temat återhämtning av nyckelarter för återställande av ekosystem. Ett mål som är lika applicerbart i Malmö som i resten av av världen.

Biologisk mångfald är inte bara viktig i naturen, utan även i städer. Malmö är Sveriges snabbast växande storstad, med snart en halv miljon invånare. Vår stad kommer och bör växa, men det måste ske tillsammans med både djur och växer på land och i havet. Vi måste värna om våra gröna och blåa miljöer samtidigt som vi tillför nya när staden växer. En utmaning men också en möjlighet i en kompakt stortstad som Malmö.

"För ett hållbart Malmö vill Centerpartiet fokusera på kreativa och innovativa sätt att skapa grönska som gynnar djur, insekter och människor. Gröna parker ska kompletteras med gröna gator och gröna byggnader, med microparker, gatuträd, raingardens, fasadväxter och gröna tak" säger 2e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden Martin Molin.

Centerpartiet vill bland annat se:

  • Högre ambitioner om gröna tak med växter och solceller på det som byggs i staden.
  • Fler gröna gator, med microparker, träd, raingardens och fasadväxter.
  • Större fokus på attraktiva bostadsgårdar i nybyggda områden, så att fler Malmöbor kan bidra till den biologiska mångfalden.
  • Att nya byggprojekt ska bidra till att öka den biologiska mångfalden.
  • En levande landsbygd, med långsiktiga förutsättningar för ett hållbart jordbruk.