jämställdhet och framtidstro


Många i Malmö har det bra, men långt ifrån alla. Centerpartiet vill bryta den segregation som skär genom Malmö. Den splittring och ojämlikhet som ger olika livsförutsättningar beroende på var du bor och var du kommer ifrån. Likvärdiga livsmöjligheter ska gälla för alla, från skolgården till arbetsplatsen. För Malmös bästa.

sol-has-bg sol-light-text sol-gray-tone

Centerpartiet vill se en ny trygghetspolitik för Malmö. En politik för de som drabbas värst, en politik för de som tappat tilliten till samhället och en politik som skapar framtidstro i de mest utsatta stadsdelarna. Centerpartiet vill också se en politik som garanterar trygghet för den som vill starta och driva företag, en politik för alla som oroar sig för framtiden och en politik för den som vill uttrycka sina politiska åsikter, sin religion eller sin sexuella läggning utan att riskera hat och hot.

Alla ska känna friheten att få leva ett tryggt liv, fritt från alla typer av våld. När inte ens det egna hemmet är en trygg plats krävs kraftfulla insatser, och de organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och skydd av utsatta individer ska kunna förvänta sig allt stöd de behöver från kommunen för deras livsviktiga arbete.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.