Kyrkovalet

Centerpartiet har deltagit som parti och nomineringsgrupp i valen till Svenska kyrkan både före och efter relationsändringen mellan kyrka och stat år 2000. Inför kyrkovalet 2021 har Partistyrelsen beslutat att Centerpartiet ska ställa upp som nomineringsgrupp i Svenska Kyrkans val 2021 under beteckningen ”Centerpartiet”. Beslutet bekräftar den långa tradition av engagemang i Svenska Kyrkan som finns inom Centerrörelsen.

Alla människors lika värde och rättigheter, frivilligt engagemang, mångfald, lokala lösningar och hållbarhet är några utgångspunkter och kärnvärden i Centerpartiets politik. I Kyrkovalet 2022 vann Centerpartiet i Malmö tre mandat och två ersättarplatser i kyrkofullmäktige i Malmö Pastorat liksom ett mandat och en ersättarplats i stiftsfullmäktige för Lunds stift.

Vill du veta mer om vår kyrkopolitik? Kontaka oss!

Kyrkofullmäktigeledamöter Leif Ahrun-Solén och Charlotte Bossen framför S:t Petri kyrkan, Malmö.