Historik

Bild


Centerpartiet i Perstorp har under många är haft en ledande roll i kommunen. I våra kommunala valprogram kan vi läsa om vilka frågor som vi ska genomföra under kommande mandatperiod.

I det kommunala valprogrammet från 1973, ville Centerpartiet bygga en västlig infart till företagen i västra industriområdet. Då kommunen var beroende av statliga myndigheters beslut så pågick en ständig diskussion med Länsstyrelsen och Vägverket (idag Trafikverket).

I början av 2000-talet beslöt kommunen om en planändring med plankorsning för järnvägen. Vägverket avslog förslaget. Kommunen överklagade Vägverkets avslag till regeringen. Dåvarande miljöministern, Anna Lindh, ringde mig och ville få mina synpunkter på frågan. Vi hade inte väntat att regeringen skulle avslå Vägverkets beslut, vilket inte heller blev fallet.

Några år senare vid en diskussion med Vägverket gjordes en överenskommelse, att Vägverket byggde rondell och bro under järnvägen. Kommunen byggde ut Arons väg till väg 21. Vägverket behövde då inte bygga om järnvägsbron i Hyllstofta till den nya EU-standarden, Väg 108 ändrades till dagens sträckning, från Harholma till rondellen på väg 21.

Kommunen fick en västlig infart och där med minskade framför allt den tunga trafiken förbi skolor och centrum. Vid mätningar var det flerfordon som passerade genom centrum än utmed väg 21.

Långsiktighet och uthållighet är också viktigt för att kunna genomföra förändringar. Efter drygt 30 år genomfördes Centerpartiets förslag med ny västlig infart.

Arnold Andréasson


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.