perstorp gymnasium

Bild


Under åren så har kommunledningen regelbundet träffat företagen i kommunen. Tidigare då det fanns en köpmannaförening och en hantverksförening träffades representanter från de båda föreningarna kommunen regelbundet en gång i kvartalet. De större företagen träffade vi en till två gånger per år. Det var ömsesidig information om investeringar, utbildning, arbetsmarknad, etc.

Vid möten med VD:n på Perstorp AB under 1980-talet fick vi information om att deras behov av utbildad arbetskraft kom att öka. Det innebar att fler ingenjörer och civilingenjörer skulle anställas och färre med ingen eller låg utbildningsnivå. Idag vet vi att företagen och även den offentliga sektorn kräver utbildning.

Under ett frukostmöte på hotellet med Perstorp AB i oktober 1994 kom frågan upp om företagets behov av utbildad arbetskraft åter upp. Diskussionen ledde till att företaget med aktiv medverkan från kommunen skulle starta en gymnasieskola. Inriktningen på utbildningen var att eleverna skulle välja att efter utbildningen börja arbeta på företaget, utbilda sig vidare på universitet och högskolor, eller börja arbeta på andra företag. Utbildningens inriktning var att utbilda företagets behov av arbetskraft.

Under kommande månader gjordes studiebesök, lokaler byggdes om, personal rekryterades och i augusti 1996 började de första trettio eleverna sin utbildning på Perstorp Gymnasium. Idag, drygt 25 år senare har utbildningen breddats och namnet är idag Perstorp Tekniska Gymnasium. Skolan har länge vara en av landets främsta.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.