VAL 2022

Centerpartiet i Perstorps vallöften.

 • BYGDEPENG ett nytt stöd till föreningar som vill satsa på utveckling av både landsbygden och tätorten
 • CYKELBANA utmed väg 108 fram till riksväg 24 i Bälinge
 • FAMILJENS HUS är rätt väg för att ge alla barn och deras föräldrar bästa starten från tidig ålder
 • FLER I ARBETE minskar behovet av försörjningsstöd. Vi vill koppla arbetsmarknadsenheten till näringslivschefen
 • KOMMUNEN behåller sitt goda renommé som attraktiv arbetsplats
 • KONSTGRÄSPLAN så miljöanpassad som möjligt, men hellre en gräsplan som klarar skånsk vinter
 • LOKALPRODUCERAD EL till Perstorps industrier och hushåll
 • ODERLJUNGA SKOLA ska vara kvar och utvecklas med tema
 • OFÖRÄNDRAD SKATT för kommande års åtaganden
 • POLISEN som en naturlig och synlig aktör i både tätorter och på landsbygden
 • SJÄLVFÖRSÖRJNING: lägga stor kraft på att öka möjligheterna till att fler kan få jobb
 • SKOLAN ska fortsätta att verka för ökad personaltäthet i grundskola och förskola. Två lärare i varje klass ska byggas ut i hela grundskolan
 • SOLCELLER på alla kommunens tak
 • UNGDOMSKORT för Hela Skåne med Skånetrafiken för alla som går på gymnasiet
 • UNGDOMSRÅD, blåsa liv i det igen
 • VILLOR och RADHUS ska byggas i Oderljunga och Heljalt
 • VÅRD och OMSORG ska utvecklas så att var och en som behöver den känner sig trygg
 • YBBÅSENS möjligheter till att bli en alternativ boendeform ska utredas
 • ÄLDREKORT för Hela Skåne med Skånetrafiken för de som är över 80 år
 • ÖPPENHET OCH SAMVERKAN mellan partierna i kommunstyrelsen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.