Nu börjar arbetet inför valet 2022. Här i Sydöst har vi under hösten haft två kraftsamlingar som ska leda oss framåt mot en näroldlad politik.

än så är det långt till val

Nu börjar arbetet inför valet 2022. Här i Sydöst har vi under hösten haft två kraftsamlingar som ska leda oss framåt mot en näroldlad politik. Först träffade vi våra kollegor här i Sjöbo för en Strategidag och sedan var vi på Skånerådet med Centerpartister från hela Skåne

Bild

På Skånerådet fick vi besök av Anders W Jonsson

Anders W Jonsson menade att Centerpartiet nu har en unikt stark ställning i svensk politik. Han lyfte särskilt fram hur partiet har påverkat viktiga frågor som stärkt äganderätt, översyn av strandskyddet, rätten till assistens och bättre sjukvård, bättre villkor för företagen och sänkta skatter.

– I den senaste budgeten gör vi en skattesänkning på netto 13 miljarder kronor. Tro mig, det här är en skattesänkarbudget.

Han betonade att det är stora reformer som Centerpartiet nu kan genomföra. Bland annat för landsbygden, för miljön och för klimatet samt stora satsningar på sjukvård, försvar och polis.

– När man tittar på de budgetförhandlingar som vi nu har haft, är det bara att bocka av C-seger efter C-seger. S vet att vi måste bli väldigt nöjda med resultatet.

Han talade också om hur det kommer att vara nödvändigt att nå en bred överenskommelse i flyktingfrågan.

Dagen inleddes med en genomgång av att Leif Andersson hur organisationen i kretsarna ska fungera med en uppdelning i kretsstyrelse och gruppledning som kan vara svår att identifiera ibland då det ofta är samma frågor man hanterar.

Kristina Yngwe som rapporterade om sina kollegor på Skånebänken. Kristinas område är Hållbar Landsbygd, Sofia jobbar med Vård och Omsorgsfrågor, Jonny som nu fått ansvar för Migrationspolitiken och Niels som jobbar med Utbildning och Digitalisering.

Josefin Holmberg peppade oss att sköta om befintliga medlemmar och att få oss att växa nu mellan valen.

Förste vice distriktsordförande Britt-Marie Jobacker berättade om vilken hjälp vi kan få från Vuxenskolan och om Microstöd som kretsar kan söka för olika aktiviteter.

Och sen minglade vi med alla våra kollegor från hela Skåne. Alltid lika givande att utbyta idéer och information.


Strategidag i sjöbo

Strategidagen här i Sjöbo leddes av Henrik Knobe och vi hade gäster från kretsarna i Sydöst. Många inspel från alla och en önskan om närmare samarbete inför nästa val.

Ingemar, Håkan, Elisabeth och Henrik

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.