Vad vill vi göra?

sol-has-bg

Landsbygdsperspektivet

Människor ska kunna bo och leva i hela Sjöbo kommun.

För att det ska fungera krävs det att det finns jobb. Då måste vi ha en politik som gynnar jobbskapandet i växande företag samt miljöpolitik som ger förutsättningar för en hållbar tillväxt.

• Utöka kommunens gång-, cykel- och ridleder i samband med utbyggnad av annan infrastruktur

• Utveckla levande byar, skapa utökat samarbete och stöd till byalagen i kommunen

• Alla, landsbygd såväl som tätort, ska ha tillgång till fiber år 2025

• Bibehålla busshållplatser runt om i kommunen, samt öka avgångarna till och från Sjöbo

• Inrätta lokalbussar, en Mjölkarunda, mellan byarna och in till Sjöbo

• Stödja ett innovativt lantbruk


Skola och utbildning

Lärarna är avgörande för elevernas framgång i skolan. Lärarnas status måste därför höjas genom tydliga karriärsmöjligheter, högre lön, kontinuerlig kvalitativ kompetensutveckling och mer tid för undervisning.


• Det ska finnas valfrihet för elever, föräldrar och lärare

• Utbildning ska leda till jobb

• Sjöbo kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare

• Utveckla Malenagymnasiet med fler program, kortare utbildningar och erbjuda kompetensutveckling för egenföretagare

• Öka samarbetet med de lokala företagen så vi kan starta en näringslivsskola


Trygghet och omsorg

Du ska kunna känna dig trygg när du vistas i byn, oavsett tid på dyget. Var du än bor ska du ha samma rätt till bra vård. Vi tycker att det är du som patient som ska vara i centrum, inte sjukvårdssystemet.


• Det ska finnas plats på särskilt boende om och när man vill

• Vårdanställda ska kunna vidareutbilda sig samt få ett lönelyft för specialistutbildning

• Samla samhällsfunktioner som Polis, socialtjänst och Arbetsförmedling på en plats för att underlätta för medborgarna

• Attraktiva fritidsgårdar med utbildad personal

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige, Valberedningen Ordf Sjöbohem

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.