Våra representanter i KF, KS, nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

Jörgen Jönsson (led), Ulrika Axelsson (led), Camilla Osterman (led), Jörgen Ny (led), Tommy lövgren (led),

Karin Olsson (ers), John Erik Ottosson (ers)

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson
Ersättare: Camilla Osterman och Lars Lundgren

Familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Karin Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Jörgen Ny
Ersättare: Tommy Lövgren

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot: Lars Lundgren

Tekniska nämnden
Ordförande: Jörgen Jönsson
Vice ordförande: Lars Lundgren
Ersättare: Johan Hendlertz

Sjöbohem
Vice Ordförande Jörgen Jönsson

Sjöbo Elnät
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Valnämnden
Ordinarie ledamöter: Pernilla Berlin och John Erik Ottosson
Ersättare: Arne Axelsson och Göte Lööv

Revisor
Erik Johansson

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden Vice Ordf...

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.