Sjöbo
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

VÅRA POLITIKER OCH KONTAKTPERSONER

Bild

Johan Hendlerz, Jörgen Jönsson, Arne Axelsson, Lars vLundgren, Henric Sjöstrand, Ingrid Jönsson, Jörgen Ny, Tommy Lövgren.

Camilla Osterman, Bodil Persson, John Erik Ottosson.

Karin Olsson, Ulrika Axelsson


Våra represtentanter i nämnder och bolag

Våra förhandlare, Jörgen Jönsson och Karin Olsson, gjorde ett jättejobb och vi är nu representarade i fler nämnder och bolag än på länge:

 

Kommunfullmäktige

Jörgen Jönsson (led), Ulrika Axelsson (led), Camilla Osterman (led), Jörgen Ny (led), Cornelia Lovfeldt (led),

Tommy Lövgren (ers), Karin Olsson (ers), Henric Sjöstrand (ers)

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson
Ersättare: Camilla Osterman och Lars Lundgren

Familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Karin Olsson och Henric Sjöstrand

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Jörgen Ny
Ersättare: Tommy Lövgren

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot: Bodil Persson

Tekniska nämnden
Ordförande: Jörgen Jönsson
Vice ordförande: Cornelia Lovfeldt
Ersättare: Johan Hendlertz

Sjöbohem
Vice ordförande:

Sjöbo Elnät
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Valnämnden
Ordinarie ledamöter: Pernilla Berlin och John Erik Ottosson
Ersättare: Arne Axelsson och Göte Lööv

Revisor
Erik Johansson

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden