VÅRA POLITIKER OCH KONTAKTPERSONER

Bild

Johan Hendlerz, Jörgen Jönsson, Arne Axelsson, Lars vLundgren, Henric Sjöstrand, Ingrid Jönsson, Jörgen Ny, Tommy Lövgren.

Camilla Osterman, Bodil Persson, John Erik Ottosson.

Karin Olsson, Ulrika Axelsson


Våra represtentanter i nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

Jörgen Jönsson (led), Ulrika Axelsson (led), Camilla Osterman (led), Jörgen Ny (led), Cornelia Lovfeldt (led),

Tommy Lövgren (ers), Karin Olsson (ers), John Erik Ottosson (ers)

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson
Ersättare: Camilla Osterman och Lars Lundgren

Familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Karin Olsson och Henric Sjöstrand

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Jörgen Ny
Ersättare: Tommy Lövgren

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot: Lars Lundgren

Tekniska nämnden
Ordförande: Jörgen Jönsson
Vice ordförande: Cornelia Lovfeldt
Ersättare: Johan Hendlertz

Sjöbohem
Jörgen Jönsson

Sjöbo Elnät
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Valnämnden
Ordinarie ledamöter: Pernilla Berlin och John Erik Ottosson
Ersättare: Arne Axelsson och Göte Lööv

Revisor
Erik Johansson

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.