Sjöbo
Centerpartiet lokalt
  • / Våra politiker

VÅRA POLITIKER OCH KONTAKTPERSONER

Bild

Bakre raden: Ingemar Persson, Johan Hendlerz, Jörgen Jönsson, Arne Axelsson, Lars vLundgren, Henric Sjöstrand, Ingrid Jönsson, Jörgen Ny, Tommy Lövgren.

Andra raden: Camilla Osterman, Bodil Persson, John Erik Ottosson.

Nedersta raden: Karin Olsson, Ulrika Axelsson


Våra represtentanter i nämnder och bolag

Våra förhandlare, Jörgen Jönsson och Karin Olsson, gjorde ett jättejobb och vi är nu representarade i fler nämnder och bolag än på länge:

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson
Ersättare: Camilla Osterman och Lars Lundgren

Familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Karin Olsson och Henric Sjöstrand

Samhällsbyggnadsnämnden
Ordförande: Jörgen Ny
Ersättare: Tommy Lövgren

Vård och omsorg
Ordinarie ledamot: Bodil Persson

Tekniska nämnden
Ordförande: Jörgen Jönsson
Vice ordförande: Cornelia Lovfeldt
Ersättare: Johan Hendlertz

Sjöbohem
Vice ordförande:

Sjöbo Elnät
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Valnämnden
Ordinarie ledamöter: Pernilla Berlin och John Erik Ottosson
Ersättare: Arne Axelsson och Göte Lööv

Revisor
Erik Johansson

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden