Våra representanter i KF, KS, nämnder och bolag

Kommunfullmäktige

Jörgen Jönsson (led), Ulrika Axelsson (led), Jörgen Ny (led), Tommy lövgren (ers),

Karin Olsson (ers)

Kommunstyrelsen
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Familjenämnden
Ordinarie ledamöter: Karin Olsson

Samhällsbyggnadsnämnden
1:e vice ordförande och vice ordförande AU: Jörgen Ny

Tekniska nämnden
Ordinarie ledamot: Lars Lundgren

Sjöbohem AB
Ordförande: Jörgen Jönsson

Sjöbo Elnät AB
Ordinarie ledamot: Ulrika Axelsson

Valberedningen
Ordinarie ledamöter: Jörgen Jönsson
Ersättare: Johan Hendlertz

Revisionen
Camilla Osterman

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige, Valberedningen Ordf Sjöbohem

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.