• / Vad har vi påverkat/gjort

Vad har vi påverkat/gjort

Bild

För kännedom: Tillstånd har inhämtats från Jon Leifson att få använda bilden i materialet.

Jörgen Jönsson
Ordförande Centerpartiet Sjöbo Ledamot Kommunfullmäktige Ordförande Tekniska nämnden