Staffanstorp
Centerpartiet lokalt
Styrelsen för kommunkretsen i Staffanstorp

Styrelsen

Efter årsmötet 2019 ser styrelsens sammansättning ut som följer:


Britt-Marie Jobacker, Ordförande

Yvonne Nilsson, Sekreterare och Kassör

Övriga ledamöter:

Bengt Jacobsson

Karin Dreyer

Erik Rasmusson

Daniel Neving

Följ oss i sociala medier.