Styrelsen för kommunkretsen i Staffanstorp

Styrelsen

Efter årsmötet 2019 ser styrelsens sammansättning ut som följer:


Britt-Marie Jobacker, Ordförande

Yvonne Nilsson, Sekreterare och Kassör

Övriga ledamöter:

Bengt Jacobsson

Karin Dreyer

Erik Rasmusson

Daniel Neving

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.