Vi arbetar för ett vänligare samhälle, för Staffanstorps bästa.

Vi värnar landsbygden och vill ha en levande kommun i alla kommundelar.

Vi kommer att arbeta för ökad kvalitet i äldreomsorgen.

Vi vill ha bättre underhåll av gator och grönområden, samt ha bra ljus och stor trygghet i våra tätorter.

Vi jobbar för att det byggs varierat boende, bl.a. fler hyresrätter.

Vi vill ha ökad kvalitet inom barnomsorg och skola, så att det blir en trygg och harmonisk plats för alla barn och unga att utvecklas på.

Vi värnar den goda jordbruksmarken för matproduktion. Vi ska göra långsiktiga och lönsamma miljöinvesteringar.

Vi jobbar för att det ska finnas ett rikt och omväxlande kulturutbud.

bostäder till unga i staffanstorp

Karolina

Karolina Olsson, egenföretagare, Grevie

 

När en ungdom vill flytta hemifrån behövs det tillgång till billiga bostäder. Därför vill Centerpartiet arbeta för att det byggs små hyreslägenheter, ett rum med kokvrå, så att fler av våra ungdomar kan bo kvar i Staffanstorp och inte tvingas flytta till annan ort.

 

Trygghet för Staffanstorps bästa!

Daniel

Daniel Neving, socionom, Grevie

 

Vi värnar om Staffanstorp utanför centrum också. Att kunna känna trygghet och röra sig på ett säkert sätt på vägar och gångbanor är en självklarhet för oss. Vi vill skapa en trygg attraktiv landsbygd med belysning på såväl gångbanor som vägar. Det är viktigt att hela kommunen känns trygg även under de mörka årsdelarna. En liten investering gör stor skillnad för många.

 

Fältgruppen och små byskolor behövs!

Yvonne

Yvonne Nilsson, ekonom, Borggård

 

Centerpartiet vill att det skapas en ny fältgrupp som lär känna våra ungdomar och kan hjälpa dem som kanske är på väg åt fel håll. Det skapar trygghet både för ungdomarna och samhället.

Centerpartiet vill bevara de små skolenheterna, Kyrkheddinge och Tottarp. Skolorna är viktiga för de barn som behöver en anpassad skolmiljö.

 

jordbruksmark för matproduktion

Anders

Anders Olsson, lantmästare, Vesum

 

Centern i Staffanstorp kräver stopp för exploatering på odlingsmark vilken är av de bästa i världen. Under tusentals år har det byggts upp en unik bördighet med odling av marken. Den är en ändlig resurs. Därför är det inte hållbart att kortsiktigt exploatera den till bostäder, affärer etc. Vi behöver öka produktionen av mat och ställa om till ett fossilfritt samhälle.

 

Trygghet för alla, utan undantag!

Lasse

Lasse Olsson, ingenjör, Uppåkra

 

Trygghet är att kunna lita på att stödet finns när det behövs. Detta ska omfatta alla, vare sig du är skolungdom, senior eller nyanländ - oavsett behov. Centerpartiet vill avsätta resurser för detta.

 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.