Yrkanden

Under ett möte läggs yrkanden för att driva den politik vi vill ha för vår kommun. Några av dessa yrkanden presenteras här.

 

Kommunstyrelsen 20190320 §07 Utträde ur Kommunförbundet Skåne

Det saknas även fortsatt erforderligt material för att kunna fatta ett välavvägt beslut i ärendet. Den konsekvensanalys som Staffanstorps kommun saknar i stort det som kommunfullmäktige efterfrågade främst i form av ekonomisk beräkning. Då det fortfarande finns gott om tid att utreda detta innan definitivt beslut måste fattas om utträde ur kommunförbundet Skåne behöver handlingarna kompletteras innan beslutet tas.


Därför yrkar Centerpartiet att ärendet återremitteras och kompletteras med en ekonomisk beräkning utöver nuvarande konsekvensanalys.

Robert Wedmo

 

Kommunstyrelsen 20190320 §10 Instruktion gällande säkerhetsåtgärder

Centerpartiet ser positivt på ett förtydligande gällande säkerhetsrutiner i våra anläggningar. Dessvärre saknas rättssäkerhet för den som blir avvisad från en kommunal anläggning. Vid ett avvisande bör den som avvisas få möjlighet att vid ett senare yttra sig i fallet och även kunna överklaga ett beslut.


Det bör också finnas en tidsaspekt i det hela. Att avstängningen tidsbestäms t.ex. en månad vid första förseelsen. Stökiga tonårskillar eller tjejer som missköter sig när de är 13 år ska inte berövas möjlighet att t.ex. utöva simning för flera år framöver.


Därför yrkar Centerpartiet att ärendet återremitteras och kompletteras med förtydligande gällande avstängningarnas längd och med rutiner för överklagande avstängning.

Robert Wedmo

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.