Skåne
Centerpartiet lokalt
  • / Peter Olsson

Peter Olsson

Personbild


Organisationsutvecklare, region Syd

Peter Olsson jobbar för Centerpartiets riksorganisation som organisationsutvecklare med inriktning på kommunikation och verksamhet. Han jobbar på kontoret i Malmö i det som kallas region Syd, dvs kretsarna och distriktet i Skåne.

Kontakta Peter Olsson

Kontakta Peter

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....