Mat- och dryckeslandet Skåne

Bild

En viktig del av dagens och morgondagens arbetsmarknad finns på landsbygden, speciellt inom den skånska livsmedelssektorn. Skåne har stor potential tack vare den högklassiga åkermarken och de goda odlingsbetingelserna för frukt och grönt som finns i vår region. Det finns en enorm erfarenhet, en hög kompentens och en etablerad forskning kring livsmedelsfrågor och det är en hög kvalité på våra produkter. Därför vill vi ytterligare stärka Skånes potential som en ledande matregion i Europa.

Centerpartiet vill:

  • att gårdsförsäljning av egenproducerad öl och vin blir tillåtet
  • att andelen närproducerade livsmedel i de offentliga upphandlingarna ökar
  • att stärka utvecklingen kring matturismen i Skåne
  • att Skåne ska bli den ledande matregionen i Europa
  • att livsmedelsforskningen i Skåne utvecklas

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.