Jobb och företagande för hela Skåne

Grunden för vår gemensamma välfärd är jobben. Det är framförallt våra företag och ett starkt näringsliv som skapar arbetstillfällen och hjälper till att minska tudelningen mellan de som arbetar och de som står utanför arbetsmarknaden. Vi måste skapa förutsättningar för att skapa en god tillväxt i hela Skåne. För det är så vi kan sätta Skåne i arbete, säkra välfärden och minska tudelningen.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.