E-hälsa för en närmare vård i Skåne

Bild

För att klara de framtida utmaningarna inom den skånska sjukvården är det nödvändigt att utveckla de digitala hjälpmedlen. Det ökar möjligheten för patienterna att få hjälp i hemmet och sparar därmed både tid och pengar för dem. Det underlättar också för vårdgivarna, dels när det gäller tillgången till specialkompetens, dels genom att man kan använda sin tid på ett bättre och effektivare sätt. Modern sjukvård måste gå i takt med den tekniska och digitala utvecklingen. På så sätt kan vi än mer närma oss visionen om en närmare vård i Skåne.

Centerpartiet vill:

  • att det införs stimulansmedel till e-hälsosatsningar som Region Skånes verksamheter kan söka för att utveckla och förbättra digitala lösningar
  • att journaler ska vara tillgängliga för personalen vid hembesök på exempelvis surfplattor, detta gäller också för ambulanspersonalen för att få en komplett sjukdomshistoria och bakgrundsinformation när man mottar uppdraget att vidareutveckla ersättningsmodellerna för vårdgivning via digitala och mobila lösningar
  • att en nationell standard och plattform arbetas fram som en överenskommelse för att underlätta att journalsystemen i de olika regionerna ska kunna kommunicera med varandra
  • att Region Skåne ställer krav till digitala bokningar inom sjukvården genom ett gemensamt tidsbokningssystem så som 1177 för samtliga vårdcentraler
  • att IT-säkerheteten alltid ska komma i första rummet i arbetet med e-hälsa för att värna patienternas integritet
  • att Region Skåne ställer krav på digital utveckling som underlättar sorteringsmekanismerna i primärvården, där det blir lättare att ge patienter rätt vård i rätt tid och av rätt kompetens.
  • att informationsöverföringen mellan regional sjukvård och kommunal omsorg stärks för att öka effektiviteten i behandlingen av multisjuka äldre
  • att Region Skåne arbetar med lösningar för artificiell intelligens för att säkra att den skånska vården utvecklas till att bli ledande i Sverige

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.