Närmare vård i hela Skåne

Centerpartiet sjukvårdspolitik utgår från principen om en närmare vård. Detta innebär att skåningen ska ha rätt till bra vård oavsett var i Skåne den är bosatt. Vi anser att det är patienten som ska vara i centrum, inte sjukvårdsystemet. De ska därför ha valmöjligheter så att de kan välja den vård som passar bäst. Kanske vill man gå till en kvällsöppen vårdcentral, eller besöka sin läkare en lördag? Då ska det vara möjligt.

Den skånska vården ska vara jämlik, värdig och trygg för patienterna. Vi ska ha en sjukvård som ligger i framkant som Sveriges modernaste där vi går i bräschen för den digitala utvecklingen.

sol-has-bg

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.