Ökad valfrihet för patienten i fokus

Bild

Vi vill öka människors självbestämmande i välfärden. Makten ska flyttas till patienter och anhöriga. Patienterna ska få mer att säga till om och kan välja till exempel den vårdcentral som passar bäst. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själva forma sin egen framtid. Något som också ska avspeglas i möjligheterna att fritt få välja vårdgivare inom sjukvården.

Den offentligt finansierade välfärden ska hålla en hög kvalitet, vara jämlik och jämställd samt vara tillgänglig för alla i hela vår region. För oss är det positivt att både företag, offentliga institutioner och civilsamhället är med och utvecklar välfärden.

Vi ska främja lagen om valfrihetssystem (LOV) och skapa möjligheten för de privata vårdgivarna att driva sina verksamheter. Precis som en del patienter vill få vård i regionens regi vill en del få vård i privat regi. Dessa möjligheter att själv välja vårdgivare ska vi främja.

Centerpartiet vill:

  • att den skånska sjukvården och tandvården ska bestå av både privata och offentliga utförare, för en ökad kvalitet och valfrihet
  • att införa Lagen om valfrihetssystem (LOV) på fler områden än vad som finns idag, exempelvis för ungdomsmottagningarna
  • att patienternas vårdval mer offensivt marknadsförs och underlättas genom att tillgängliggöra möjligheten att jämföra olika vårdgivare genom till exempel kvalitetsregister där vårdköer, kundnöjdhet och tillgänglighetsfaktorer kan jämföras
  • att utveckla befintliga valfrihetssystem och främja läkarledda och små vårdcentraler

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.