Tillgänglig vård

Bild

Bristen på tillgång till vård klyver Skåne och vår region lider av snabbt växande vårdköer. För Centerpartiet är det viktigt att skåningarna har tillgång till rätt vård i rätt tid. Vi vill att vården ska vara tillgänglig och nära i hela Skåne.

Centerpartiet vill:

  • att bra kontinuitet, bemötande och tillgänglighet från vårdgivarens sida gentemot patienten premieras i de ersättningar regionen betalar ut
  • att använda digitala besök och andra tekniska lösningar för uppföljning i ett led att öka tillgängligheten
  • att alla offentliga aktörer ska erbjuda digitala vårdbesök som ett led i att öka tillgängligheten
  • att genom utvecklat samarbete tillvarata patientorganisationernas stora kunskaper för att tillsammans utveckla den skånska vården
  • att Region Skåne säkerställer tillgången till ambulanshelikopter för de behov som finns i regionen
  • att verka för att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet
  • att män som har sex med män ska få donera blod på lika villkor
  • att en nära tandvård ska erbjudas i hela Skåne
  • att öka möjligheten för kvinnor att få vård på vald förlossningsklinik
  • att starta patienthotell igen

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.