Attraktiv arbetsgivare

Bild

Den viktigaste resursen inom Region Skåne är dess personal. Det är de som har den viktiga uppgiften att varje dag möta, ta hand om och hjälpa våra patienter, resenärer och invånare. Deras kompetenser och innovationer måste tas tillvara på och låta de vara med i utvecklingen mot ett Skåne i världsklass. En nyckelfaktor är att ta tillvara på deras kompetens på bästa sätt.

Arbetslösheten är förhållandevis hög i Skåne och en del står relativt långt från den ordinarie arbetsmarknaden. Region Skåne som Skånes största arbetsgivare bör ha möjlighet att, själva och tillsammans med andra både offentliga och privata arbetsgivare, skapa fler anställningar som är lämpliga för personer med arbetshinder.

Centerpartiet vill:

  • att legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal efter vidareutbildning kan överta vissa delar av läkares uppgifter
  • att införa fler karriärvägar och möjlighet till ännu mer kompetensutveckling i ett led att utveckla medarbetare
  • att personalens kompetenser använd på rätt sätt samtidigt som man strukturerat uppgiftsväxlar yrkeskategorier och inför nya kompetenser i verksamheten
  • att regionen systematiskt arbetar för att ha fler anställda med någon typ av funktionsvariation
  • att Region Skåne avsätter särskilda resurser i form av medel och arbetstid för att stärka och utveckla ledarskapet och för personalutveckling
  • att möjligheten för personalen inom sjukvården att välja mellan olika arbetsgivare för bättre karriärvägar värnas genom att behålla valfriheten
  • att personal anställs för att utföra icke-vårdande insatser för att underlätta och ge mer tid över för den vårdande personalen att fokusera på sina uppgifter

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.