Skånskt microstöd 2021

Under 2021 ligger fokus på utåtriktad kampanj, därav kan bidraget sökas till kampanjaktiviteter som gör att Centerpartiet syns på ett nytt, kreativt och innovativt sätt.

Sök det skånska microstödet nu!

sol-has-bg

Ekonomiskt microstöd om 3 000 kronor kan sökas av Centerpartiet Skånes kretsar. En och samma krets beviljas stöd högst en gång per år.

Följande kriterier måste uppfyllas för att er ansökan ska kunna behandlas:

- Microstöd söks för kommande aktiviteter. Retroaktivt stöd efter en aktivitet betalas inte ut.

- Ansökan ska röra en extern aktivitet som gör att Centerpartiet syns på ett nytt, kreativt och innovativt sätt.

- Maxbelopp är 3 000 kr.

- Microstöd kan endast sökas av ordförande eller kassör i en krets.

- Aktiviteten skall genomföras i Skåne.

Microstöd beviljas inte för:

- Annonsering och reklamutskick.

- Avdelningar/syskon.

- Interna arvoden.

- Enskilda medlemmars eller kandidaters aktiviteter.

- Kostnadstäckning i efterhand för genomförda aktiviteter (ansökan måste vara inskickad före genomförande av aktivitet).

- Inköp av inventarier.

Glöm ej heller att du även kan söka microstöd från riks.

Microstöd - Centerpartiet

 

Så här söker du Microstöd:

Svara på frågorna nedan och skicka det till ola.olsson@centerparitet.se

Beskriv vad som ska uppnås, vad stödet ska användas till och på vilket sätt detta sker.

Vid frågor kontakta:

Ola Olsson

Ombudsman

070-600 25 49

ola.olsson@centerpartiet.se

Kontaktuppgifter

Förnamn:

Efternamn:

Mobiltelefon:

E-post:

Krets:

Bankgiro/Plusgiro/kontonr:

Beskriv aktiviteten:

Vilken målgrupp riktar sig aktiviteten till?

Enkel ekonomisk beräkning inkl. egen insats:

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.